Projektutsikter

Med fokus på ert projekt
Välkommen till Projektutsikter.se

VD Jonas Dahlstrand.
-”De bästa Projektutsikterna uppstår i samarbetet och i den öppna dialogen med kunder, medarbetare och övriga intressenter.”

Konsultbolaget Projektutsikter.se i verkar i bygg- och fastighetsbranschen och erbjuder kommersiella och offentliga kunder professionella projektledningstjänster.

Vår utgångspunkt är Göteborg i Sverige.

Vid behov kan vi även agera fastighetsutvecklare, fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Våra tjänster

Vi har alltid Er som kund i fokus och Er verksamhet samt Era projektmål. Men vi glömmer aldrig omvärlden och andra perspektiv och söker ständigt skapa intressanta kopplingar till tex hållbarhets perspektiven.

Vårt genomförande präglas av gott ledarskap som plockar fram det bästa inom organisationer och projektdeltagare, vilket säkerställer att alla vinnlägger sig om att projektet lyckas.

Projektutsikter går in som Er externa kompetens och resurs, vi säkerställer Ert projekt i ett nära samarbete med Er organisation samt övriga intressenter.

Genom att tidigt fokusera på en kartläggning av projektets förutsättningar och utmaningar säkerställer vi projektstarten. Att regelbundet checka av kartan mot verkligheten ger Er som kund valmöjligheter att vidareutveckla projektidén utifrån ett nuläge.

Projektutsikter.se mål

Kundnöjdhet är något vi på Projektutsikter.se alltid stävar efter. Vi tror på att lyssna mycket, trots att projektledare ibland är kända för att prata frekvent. Detta är ett av våra kundmål på Projektutsikter.

Som en röd tråd genom våra levererade tjänster går ordning och reda med god spårbarhet och ett fokus på planering framåt. Detta är ett av våra kvalitetsmål hos Projektutsikter.se

Bolagets mål är att de transporter som företaget gör i tätort sker utan eller med låga emissioner, för en god innerstadsmiljö.
Prioritetsordningen är; 1) Gång/cykel. 2) Kollektivtrafik. 3) Fordon med extra låga emissioner.
Detta är ett av våra miljömål hos Projektutsikter.se

Vi som arbetar här

VD, Jonas Dahlstrand
30 års ledningserfarenhet inom bygg-och fastighetsbranschen i Sverige.
Jonas har verkat som bl a byggentreprenör, konsult och för fastighetsägare och han kommer närmast från Ramböll-Projektledning som distriktschef för Västsverige.

Jonas på LinkedIn

Våra medarbetare har ofta mångårig erfarenhet och bred Projekt kompetens och med specifika spetskunskaper som ”add on”.

Referenser
Ett axplock av våra uppdrag


Utveckling av stadskärnan kring StenungsTorg, på uppdrag av Citycon.

Uppdraget består att i rollen som byggherreombud driva detaljplanearbete ihop med kommunen samt analysera Fastighetsutvecklingspotentialen i befintligt fastighetsbestånd.

Stadskärnan i Stenungssund står inför en vidareutveckling. Ett nytt resecentrum planeras intill StenungsTorgs centrum med pendeltåg och bussar i direkt anslutning till kommersiell- och kommunalservice.

I samband med det nya resecentrum, planeras utbyggnad med centrala bostäder och nya handelslokaler i gatuplan.

Projektutsikter.se Jonas Dahlstrand  medverkade i planprogrammet för området och driver detaljplan tillsammans med kommunen.

https://www.citycon.com/se/kopcentrum/stenungstorg-centrum

http://www.strategiskarkitektur.se/projekt/stenungssund/


Utveckling av Magasin 113 i Frihamnen, på uppdrag genom Ramböll, åt Älvstranden Utveckling AB.

Uppdraget består att i rollen som senior Projektledare /Stadsutvecklingsexpert bistå kunden att driva utvecklingen av fastigheten mot uppställda projektmål. 16 000m2 BTA.
Arkitekt MVRDV i samarbete med BSK Arkitekter.

http://alvstranden.com/historia-konst-och-framtid-mots-i-frihamnen/
https://www.mvrdv.nl/projects/magasin-113
https://www.bsk.se/press/magasin-113-far-frihamnen-att-vaxa/


Nya kontorslokaler åt Chalmers Industriteknik, på uppdrag av Chalmersfastigheter.se
Uppdraget består att i rollen som projekt- och projekteringsledare leda konsultteamet samt bistå i upphandling av byggentreprenör och säkerställa genomförandet fram till hyresgästens inflyttning.

https://chalmersfastigheter.se/

Samverka med Projektutsikter.se
Kontakta oss

Projektutsikterna uppstår i samverkan med våra:
*Kunder, nya som välkända
*Personal, nya talanger och välkända dito.
*Samarbetspartners och andra intressenter

Allt bygger på samarbete och kompetens! Berätta om dina/Era behov kring vår samverkan, så tar vi det därifrån…